Optimizat Firefox & Chrome

Ion Agarbiceanu si Ion Slavici-doi scriitori ardeleni

Mai sunteti incantati de placerea lecturii?

Chiar daca se citeste mai putin in ultima perioada, tot gasim ceva basme sau povesti specifice copilariei printre scriitorii din zona noastra geografica.


<<<

continut > proiect
Citeste tot articolul (chiar daca e mai lung-pot fi postate si romane!) sau poti sa sari direct la sectiunea de imagini (daca sunt luate) sau la cea de mesaje (daca sunt trimise).

proiect

Publicat la de admin [show] admin [hide] - nu sunt mesaje- vizualizata de 5291 ori

  • Distribuie si tu daca iti place!
  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati
  • Stumble Upon
  • Yahoo Messenger
 

 

 


TEMA PROIECTULUI:

Ion Agarbiceanu si Ion Slavici-doi scriitori ardeleni

PARTENERI:

ASTRA Blaj Primăria municipiului Blaj Biblioteca municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj Şcoala cu clasele I-VIII Cenade Primăria comunei Cenade Biblioteca Comunală Cenade Primăria Comunei Seitin Centrul Cultural Judetean Arad Casa Corpului Didactic „A.Gavra” Arad Teatrul Clasic „Ion Slavici” Arad Teatrul de Marionete Arad Biblioteca Judeteană „A.D.Xenopol” Arad Palatul Copiilor si Elevilor Arad Asociatia Educatio  

COORDONATORI:

prof. Sabina Marinescu- Şcoala cu clasele I-VIII „Toma Cocişiu” Blaj, Alba prof. Ana Marcu- Şcoala cu clasele I-VIII „Toma Cocişiu” Blaj, Alba prof. Felicia Ignat- Şcoala cu clasele I-VIII „Toma Cocişiu” Blaj, Alba prof. Dan Matica- Şcoala Generală ŞEITIN, Arad prof. Angela Deliman- Şcoala Generală ŞEITIN, Arad prof. Emilia Caceu- Şcoala Generală ŞEITIN, Arad

COLABORATORI:

prof. Diana Tocaciu- Şcoala cu clasele I-VIII „Toma Cocişiu” Blaj Prof. Monica Adriana Popa- Şcoala cu clasele I-VIII „Toma Cocişiu” Blaj prof. Livia Breaz- Şcoala cu clasele I-VIII Cenade prof. Flavius Misaras- Şcoala Generala Şeitin prof. Loredana Tanase- Şcoala Generala Şeitin prof. Angelica Mistor- Şcoala Generala Şeitin prof. Claudia Misaras- Şcoala Generala Şeitin

1. SCURTĂ PREZENTARE A PROIECTULUI

Proiectul îşi propune într-un cadru organizat, dar înafara orelor de curs, să stimuleze interesul elevilor de clasa a IV-a şi de gimnaziu pentru pătrunderea în universul scrierilor a doi mari prozatori ardeleni, Ion Agârbiceanu şi Ioan Slavici, deoarece primul nu este inclus deloc în programa şcolară şi în lista de lecturi suplimentare, iar celălat abia în clasa a VII cu nuvele, având în vedere rolul pe care l-au avut la dezvoltarea literaturii româneşti, să dezvolte simţul critic şi artistic, creativitatea prin abordare interdisciplinară a unor tematici prestabilite, prin apropierea de lumea cărţii ca o alternativă la tehnologia modernă de informaţie şi comunicare, să cunoască lumea satului ardelean din zona Blajului şi din câmpia arădeană abordată în scrierile lui I Agârbiceanu şi I Slavici. Programul prevede diverse activităţi, pe parcursul anului şcolar 2010-2011, structurate pe semestre, sub forma unor întâlniri preliminare de cunoaştere a preocupărilor elevilor din cele două şcoli, a aplicării unor chestionare pentru identificarea nevoilor elevilor de formare, de petrecere a timpului liber, de folosire adecvată a limbajului, de deschidere spre comunicare. Toate aceste activităţi vor avea menirea de a înregistra schimbări comportamentale la elevi prin găsirea de modele în personajele descoperite prin lecturile operelor indicate de profesori în care se va ţine seama de factorul vârstă al elevilor, de a schimba atitudinea faţă de lectură, de a stimula respectul faţă de carte şi creşterea randamentului şcolar, precum şi mândria de a trăi într-o zonă a ţării care a dat doi mari scriitori români. Prin urmare, prin acest proiect închinat celor doi prozatori ardeleni, prin activităţile pe care le-am propus spre realizare, elevii vor cunoaşte specificitatea unor opere literare, în vederea păstrării şi preţuirii a epocii Marilor Clasici ai literaturii române şi a-i integra pe aceştia în rândul literaturii universale. Proiectul se adresează elevilor clasei a IV-a şi celor din ciclul gimnauial, cu vârste cuprinse între 10-14 ani. Motivaţia alegerii acestei categorii de vârstă rezidă din faptul că vârsta şi cunoştinţele asimilate în anii anteriori le permite să înţeleagă mai bine universul scierilor celor doi prozatori, că prin schimburi de opinii pe marginea lecturilor efectuate elevii şi profesorii se vor cunoaşte mai bine, iar primii vor fi mai bine monitorizaţi prin lectură. Selecţia beneficiarilor proiectului a fost făcută după o evaluare a capactăţilor elevilor la orele de limba şi literatura română, după o analiză a solicitărilor părinţilor în acest context, în colaborare cu diriginţii şi învăţătoarele claselor. Durata proiectului este de un an şcolar, dorindu-se în perspectivă a se dezvolta. Porneşte din iniţiativa cadrelor didactice de limba şi literatura română, a învăţătoarelor claselor a IV-a, a directorilor de la cele două unităţi şcolare, existând posibilitatea şi sursele interne în cadrul şcolilor de a continua şi cu alte generaţii şi de a lărgi tematica abordată. Cele două şcoli dispun de spaţiul necesar derulării unui astfel de proiect, de personal didactic calificat experimentat, precum şi disponibilitatea de colaborare cu toţi partenerii.

2. PROBLEMA DE LA CARE PLEACĂ PROIECTUL

În majoritatea familiilor care constituie grupul ţintă al acestui proiect au fost de părere că aceştia folosesc mult prea mult din timpul liber pentru jocurile pe calculator şi vizionarea unor emisiuni TV, în detrimental lecturii, observând în consecinţă unele comportamente nedorite de imitare a aspectelor negative şi o exprimare lacunară şi neîngrijită atât în familie cât şi în societate, precum şi în cercurile de prieteni.Aceştia au semnalat şi faptul că majoritatea copiilor au mari goluri în cunoaşterea scriitorilor români sau din literatura universală, mai mult decât atât nu cunosc aproape nimic despre scriitori născuţi în zona de unde provin şi ei, personajele de discuţie fiind din desene animate, din filme şi din ce în ce mai mult din telenovele, nu ştiu nimic despre modul de viaţă de la sat nici din propria experienţă, nici din lecturile celor doi prozatori. Ei fac tot mai rar referire la personaje din literare, semn că lectura ocupă un loc tot mai nesemnificativ în preocupările lor. Pentru unele situaţii orele din planul de învăţământ sunt insuficiente, Ion Agârbiceanu nu se studiază deloc în şcoală şi nu este trecut pe lista de lecturi particulare, deşi are scrieri accesibile categoriei de vârstă la care se adresează proiectul, unele fiind reuşite descrieri literare, altele având character moralizator, iar altele introducând cititorul în lumea satului de pe Târnave cu figuri de ţărani pitoreşti, iar Ioan Slavici se studiază numai în clasa a VII-a cu specia literară nuvela, deşi încă din ciclul primar ar putea fi abordat prin basmele pe care le-a scris, specie literară care se studiază în clasa a IV-a. Un alt neajuns este şi faptul că unele familii nu au un nivel de educaţie şi cultură care să continue educaţia artistică, estetică şi etică de la orele de curs. Aceste neajunsuri în formarea autentică a elevilor reprezintă puncte de plecare în exprimarea neîngrijită, în comportamentul neadecvat vârstei şi necivilizat, scad adaptabilitatea în în cadrul colectivelor şi duc la apariţia unor probleme şi bariere de comunicare interpersonală, nu numai mediul şcolar.

3. SCOPUL PROIECTULUI

Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenţe educaţionale, cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului pentru estetic în domeniul literaturii. Cunoaşterea şi valorificarea vieţii şi activităţii celor doi prozatori ardeleni, prin respectarea, practicarea şi transmiterea ei generaţiilor actuale şi viitoare, a cunoaşterii rolului lor în dezvoltarea literaturii române. Asigurarea cadrului ambiental şi operaţional pentru sensibilizarea în favoarea lecturii.

4. OBIECTIVE

- Optimizarea activităţilor educative prin activităţi extracurriculare realizate (expoziţii, excursii, vizite, sesiune de referate…); - Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; - Stimularea gândirii autonome, reflexive, critice, creatoare în raport cu operele citite; - Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare, prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă; - Cultivarea sentimentului de mândrie de a trăi în ţinutul în care s-au născut şi au trăit cei doi prozatori

5. BENEFICIARI

- elevii; - cadrele didactice; - şcoala; - comunitatea locală; - părinţii.

6. REZULTATE

- trezirea interesului pentru cunoaşterea operei lui Ion Agârbiceanu şi Ion Slavici, asemănările şi deosebirile dintre arta scrisului la cei doi; - dezvoltarea la elevi a dragostei faţă de aceştia şi faţă de oamenii care o promovează; - respectarea şi preţuirea lor; - moştenirea şi transmiterea importanţei scrierilor lor generaţiilor actuale şi viitoare.

7. PRODUSE

- se va realiza o expoziţie cu lucrări ale elevilor inspirate din lecturile efectuate; - se va realiza un album foto, care va marca etapele principale ale desfăşurării în timp ale proiectului; - portofolii ale elevilor; - se va publica periodic pe site-urile scolilor; - se va realiza o revistă care va cuprinde cele mai importante activităţi ale proiectului.

8. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI (anul şcolar 2010-2011)

NR. CRT.

ACTIVITATEA

TERMEN/PERIOADA DE REALIZARE

NUMAR PARTICIPANTI

RESPONSABILI

OBS.

1. Prezentarea proiectului in comunitate 27-30 IX 20 cadre didactice 120 elevi 2 reprezentanti Consiliu local 30 parinti 2 preoti Invitati:-Inspectorat -CCD -reprezentanti presa Caceu Emilia Matica Dan -pe subactivitati: Mistor Angelica Misaras Flavius Tanase Loredana
2. Referate ale elevilor despre viaţa şi activitatea lui I. Agârbiceanu şi a lui I. Slavici -activitati pregatitoare 1-18 X 6 cadre didactice (3 de la Blaj; 3 de la Seitin); 30 elevi (15 Seitin; 15 Blaj) Misaras Flavius Tanase Loredana
3. expoziţie cu desene inspirate din lecturile celor doi prozatori 20 X-30 XI 2 cadre didactice 80 elevi Director scoala Coordonator proiect Profesori desen
4. Excurise Blaj 22-24 X 15 elevi+ 3 cadre didactice de la Seitin Caceu Emilia
5. expoziţie de carte la Biblioteca “Şcoala Ardeleană” permanent 6 cadre didactice 30 elevi Colectivul de proiect Blaj
6. vizită la Cenade - locul naşterii lui I. Agârbiceanu 23 X 6 cadre didactice 30 elevi Colectivul de proiect Blaj
7. expozitie permanenta de carte la Biblioteca Scolara Seitin permanent Responsabilul cu biblioteca 45 elevi Bibliotecar Scoala Seitin, CCD, Biblioteca Judeteana
8. expoziţie de carte la Biblioteca „A.D.Xenopol” Judeteana Arad; Octombrie 2010-iunie 2011 3 cadre didactice 45 elevi Lucia Bibart
9. Excursie Seitin Aprilie 2011 15 elevi+ 3 cadre didactice de la Blaj Director Blaj Director Seitin
10. vizita la Teatrul Clasic I. Slavici Arad – spectacol de lectura ; Aprilie 2011 6 cadre didactice 30 elevi Director Teatrul Slavici Tanase Loredana
11. punerea in scena a unei adaptari dupa basmele lui Slavici Aprilie 2011 Trupa de Teatru a Palatului copiilor si Elevilor Arad Mihela Andrei-Palatul copiilor si Elevilor Arad
12. Excursie Blaj Iunie 2011 15 elevi+ 3 cadre didactice de la Seitin Misaras Flavius
13. excursie la Bucium Şasa unde I. Agârbiceanu a fost preot; Iuinie 2011 6 cadre didactice 30 elevi Marinescu Sabina
14. vizită la Cluj Napoca, unde şi-a desfăşurat activitatea şi unde a trăit în ultima perioadă I. Abârbiceanu Iunie 2011 6 cadre didactice 30 elevi Marinescu Sabina
15. Excursie Seitin August 2011 15 elevi+ 3 cadre didactice de la Blaj Matica Dan
16. excursie la Siria, casa memoriala I. Slavici, cetatea Siria August 2011 6 cadre didactice 30 elevi Mistor Angelica
17. vizita la Lipova, locul desfasurarii romanului MARA August 2011 6 cadre didactice 30 elevi Caceu Emilia
18. se va realiza un album foto, care va marca etapele principale ale desfăşurării în timp ale proiectului; Iunie-august 2011 2 cadre didactice 6 elevi Tanase Loredana Anca Marcu
19. se va realiza o revistă care va cuprinde cele mai importante activităţi ale proiectului Septembrie 2011 6 cadre didactice 60 elevi Colectiv proiect
20. Publicarea pe web a activitatilor permanent Toti elevii Matica Dan
21. Diseminare “Asa a fost” IX 2011 200 elevi 20 cadre didactice 40 parinti 2 reprezentanti ai autoritatilor locale Reprezentanti ai scolilor vecine Colectiv -proiect cu resp. tuturor cadrelor didacitce implicate pe parcursul derularii activitatilor.
OCTOMBRIE 2010- Blaj+Seitin - sesiune de referate ale elevilor despre viaţa şi activitatea lui I. Agârbiceanu şi a lui I. Slavici; - expoziţie cu desene inspirate din lecturile celor doi prozatori; - expoziţie de carte la Biblioteca “Şcoala Ardeleană”; - vizită la Cenade - locul naşterii lui I. Agârbiceanu APRILIE 2011- Şeitin - expozitie permanenta de carte la Biblioteca Scolara Seitin ; - expoziţie de carte la Biblioteca „A.D.Xenopol” Judeteana Arad; - vizita la Teatrul Clasic I. Slavici Arad – vizionarea unei piese de teatru ; - punerea in scena a unei adaptari dupa basmele lui Slavici IUNIE 2011-Blaj - excursie la Bucium Şasa unde I. Agârbiceanu a fost preot; - vizită la Cluj Napoca, unde şi-a desfăşurat activitatea şi unde a trăit în ultima perioadă I. Abârbiceanu. AUGUST-SEPTEMBRIE 2011- Şeitin - excursie la Siria, casa memoriala I. Slavici, cetatea Siria - vizita la Lipova, locul desfasurarii romanului MARA

9. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

10. EVALUAREA PROIECTULUI

- gradul de implicare al participanţilor şi al colaboratorilor; - modul cum au colaborat cu instituţiile statului pe parcursul proiectului; - dificultăţile pe care le-au întâmpinat elevii şi cadrele în procesul de documentare şi informare; - acordarea de diplome elevilor care s-au implicat în proiect.  

sus

<<<


Tag cloudImagini

Nu sunt imagini la acest articol

sus

<<<


Mesaje


Puteti sa ne trimite-ti un mesaj folosind formularul de mai jos


(complectati toate campurile)
Formular-contact

COD CAPTCHA

sus

<<<